Home > Secondary school students

Secondary students

Legislation

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Rules on Residence in Halls of Residence for Secondary School Students)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13429 

Dijaški in študentski
dom Celje

Ljubljanska cesta 21
3000 Celje, Slovenija

Contact

T: 041 621 266
E: info@dijaski-dom.si

Skip to content