2. oktober 2022

Človekove pravice

Tudi letos smo k nam povabili gospo Pascale Emily Pečnik, ki je za naše dijake izvedla delavnico Človekove pravice in socialna varnost.

Pravica do socialne varnosti je v slovenski Ustavi izrecno priznana kot človekova pravica. Čeprav se opozarja na pomembne razlike med socialnimi pravicami in »klasičnimi« civilnimi in političnimi človekovimi pravicami, pa danes ni sprejemljivo drugačno kot enotno, nedeljivo pojmovanje človekovih pravic, ki poleg civilnih in političnih obsegajo tudi temeljne socialne pravice (ob njih še ekonomske, kulturne in v zadnjem času tudi t. i. ekološke pravice). Enih brez drugih ni mogoče učinkovito uresničevati, saj so vse človekove pravice med seboj tesno povezane, medsebojno prepletene in pogojene, vse pa so izraz vrednostnega sistema sodobne družbe, ki v središče postavlja človeka kot posameznika in kot člana družbe.

Deli naprej

Dijaški in študentski
dom Celje

Ljubljanska cesta 21
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

T: 041 621 266
E: info@dijaski-dom.si

Skip to content