Zakonodaja

Pravilniki

Bivanje dijakov v dijaškem domu urejajo naslednji pravni akti: