Vzgojitelji

Vzgojna skupina

Vzgojna skupina v dijaškem domu je podobna oddelku v šoli. Vodi jo vzgojitelj, visoko usposobljen in motiviran pedagog, ki skrbi za dobro počutje in bdi nad šolskim uspehom dijakov.

V skupini je običajno do 28 dijakov.

Trenutno imamo pet vzgojnih skupin.

Natalija Kovše

Nikolaj Korenjak

vzgojitelja

B 1

(03) 42 66 626

natalija.kovse@ssgt.si

nikolaj.korenjak@ssgt.si

Nataša Kajba Gorjup

vzgojiteljica

B 2

(03) 42 66 630

natasa.kajba@ssgt.si
Darija Kotnik

vzgojiteljica

B 3

(03) 42 66 628

darija.kotnik@ssgt.si
Milena Čanžek

vzgojiteljica

B 4

(03) 42 66 632

milena.canzek@ssgt.si

Maja Štukelj

Urška Močnik

vzgojiteljici

B 5

(03) 42 66 628

maja.stukelj@ssgt.si

urska.mocnik@ssgt.si