Vpis

Za vpis je potrebno izpolniti obrazec PSDD-MŠŠ-1/07.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Dijaški dom, Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje.

Vsak kandidat se lahko prijavi le za en dom, v katerem želi bivati.

Do sredine aprila vas bomo obvestili o možnosti bivanja in nadaljnjem postopku, vpis pa zaključili do konca junija oz. do konca septembra v jesenskem roku.

Ob vpisu morate predložiti dokazilo o statusu dijaka za tekoče šolsko leto.

 

Kontakt:

Milena Čanžek, svetovalna delavka

03 42 66 602, 03 42 66 600