13.05.2021

Sproščanje ukrepov in izobraževanje po modelu B

Vlada je na včerajšnji seji sicer še za trideset dni podaljšala epidemijo, vendar se zaradi izboljšane epidemiološke situacije nadaljuje sproščanje ukrepov.

Pouk v srednjih šolah bo od ponedeljka, 17. 5., potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih.

Še naprej bomo seveda morali upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.