21.01.2021

Teden pisanja z roko 2021

Ta teden je posvečen pisanju z roko. Društvo Radi pišemo z roko nas vzpodbuja k pisanju z roko, ki nam v hitrem in skoraj že virtualnem življenju prinaša veliko koristnega in dobrega. Dijaki in vzgojitelji smo z roko napisali nekaj pregovorov in jih združili v videu.

V trenutnih okoliščinah si ne znamo predstavljati življenja brez tipkovnice. Po e-poteh potekajo nakupi, sestanki, pouk, delo, druženja, kave s prijatelji … Aplikacije, ki jih uporabljamo, so enostavne za uporabo ter omogočajo nezapleteno obdelavo besedilnih dokumentov na več napravah hkrati. Ob tem se zdi, da je pisanje z roko skoraj odveč. A kljub trenutni odvisnosti od tehnologije ne smemo pozabiti na pisanje z roko, saj je koristnejše od tipkanja.

Eden najpomembnejših ciljev opismenjevanja je, da vsak otrok, ki nima primanjkljajev na posameznih področjih, zna pisati brez pomoči tehnologije, zato se s pisanjem z roko srečamo že v vrtčevskih letih. Učenje pisanja je več kot le držanje pisala; je temelj, na katerem se gradi učenje. Sposobnost pisanja je tesno povezana s sposobnostjo branja, to pa posledično s sposobnostjo usvajanja učne snovi.

Pisanje z roko aktivira možgane bolj kot tipkanje po ekranu ali tipkovnici. To pa zato, ker vključuje zapletene motorične in kognitivne sposobnosti. Pisanje z roko krepi naše vidne funkcije, koordinacijo rok in oči, zavedanje prostora, finomotoriko, kreativnost, osredotočenost, naše sposobnosti bralne pismenosti in izražanja ter izboljšuje spomin, saj si zapise, napisane z roko, bolje zapomnimo kot tipkane zapise.

Ko bo virus ukročen in se bomo vrnili na stare poti, le-te ne bodo več takšne, kot smo jih bili navajeni. Predvsem šolstvo se sooča z drugačnimi oblikami in metodami dela, ki vključujejo uporabo tehnologije. Spremembe, ki jih na področju izobraževanja uvajamo in jih bomo še uvedli, pa ne smejo izpodriniti tako osnovne dejavnosti, kot je pisanje z roko. Tehnologija ne sme nadomestiti rokopisa, temveč jo je treba uporabiti kot orodje za ohranjanje učenja in vzgajanja.