8.09.2020

Branje, neskončno potovanje

Danes je mednarodni dan pismenosti. Pismenost je v SSKJ razložena kot znanje branja in pisanja, Unesco pa to definicijo dopolnjuje, in sicer pravi, da je pismenost še zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. Poudarjajo, da je pismenost pomemben dejavnik posameznikovega dostojanstva in ena od osnovnih človekovih pravic. Učenje pismenosti (tako bralne, matematične, glasbene, naravoslovne, družinske, informacijske, kot tudi funkcionalne) je pomemben del vseživljenjskega učenja, s katerim bi države morale stremeti k bolj pismeni in trajnostni družbi. Kljub razvoju na vseh področjih življenja, je danes na svetu:

  • vsaj 773 milijonov odraslih, ki ne poznajo osnov pismenosti, in
  • 617 milijonov otrok in mladostnikov, ki ne dosegajo osnovnih ravni znanja pri bralni in matematični pismenosti.

V začetni fazi letošnje pandemije, med katero je svet zapiral vrata izobraževalnih ustanov, se je prekinilo izobraževanje 62 % od pribl. 1 milijarde učečih se mladostnikov, zato se letošnji mednarodni dan pismenosti osredotoča na poučevanje in učenje v krizi COVID-19 in po njej, še posebej pa poudarja pomen učiteljev in spreminjanje pedagogike. Na Unescovem spletnem srečanju bodo danes razpravljali o učnih metodologijah med krizo COVID-19 in po njej, o ustreznih pristopih k poučevanju in učenju pismenosti mladih in odraslih v času koronakrize ter o vplivu le-te na učitelje in poučevanje pismenosti.

Na mednarodni dan pismenosti se v Sloveniji začenjata akciji Nacionalni mesec skupnega branja (8. 9.—11. 10.) in Beremo skupaj, ki sta povezani s Tedni vseživljenjskega učenja. Organizatorji s temi kampanijami spodbujajo branje pri vseh generacijah v vseh okoljih, saj je le-to neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih.

Naše dijakinje so lansko šolsko leto v tednu otroka osnovnošolce in otroke v vrtcu razveseljevale z branjem pravljic. Želimo si, da bi branje dijakov osnovnošolcem postalo tradicija našega doma, zato bomo tudi to jesen pripravili aktivnosti, s katerimi bomo osnovnošolcem pokazali, da je branje kul.

 

Foto: https://nmsb.pismen.si/