25.06.2020

Dan državnosti

»Izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe, iz načel mednarodnega prava, iz ustave dosedanje SFRJ in iz ustave Republike Slovenije so se prebivalci Republike Slovenije na plebiscitu dne 23. decembra 1990 z absolutno večino odločili, da si za prihodnje življenje oblikujejo samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo, ki ne bo več združena v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. V skladu s to odločitvijo je Skupščina Republike Slovenije na sejah vseh zborov dne 25. junija 1991 na podlagi soglasnega predloga vseh parlamentarnih strank in poslanskih skupin sprejela ustavni akt o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.«

Zgornji odstavek je uvod v Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije. Ta dokument skupaj s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije predstavlja temelj slovenske državnosti. Sprejeta sta bila pred 29 leti, s čimer je Slovenija postala neodvisna in samostojna država.