13.04.2020

Živeti pomeni pomagati

Prostovoljci drugim ponujajo svoje znanje, svoje zmožnosti, svoj čas … drugim dajejo sebe. Aktivni so na raznovrstnih področjih, kot so npr. socialno varstvo, izobraževanje, medgeneracijska pomoč, zaščita in reševanje, medkulturno sodelovanje, zdravje, okolje, rekreacija …  Za svoje delo ne dobijo materialnega plačila. Dobijo pa plačilo, ki ni izmerljivo: notranje zadovoljstvo. Vsak prostovoljec opravlja prostovoljsko delo zaradi različnih razlogov. Vsem pa je skupno to, da želijo svet spremeniti na bolje: izboljšati želijo kakovost življenja ljudi, ki so potisnjeni ob rob družbe, ščitijo interese ogroženih skupin, borijo se za izumirajoče živalske in rastlinske vrste, aktivni so na okoljevarstvenem področju ...

15. april je posvečen mladim prostovoljcem. V to kategorijo spadamo prostovoljci, stari od 18 do 30 let. Prostovoljstvo mladim ponuja priložnost pridobivanja novih neprecenljivih izkušenj, veščin in kompetenc, pomembnih za samostojno življenje in poklicno pot. S prostovoljnim delom spoznavamo svet in sebe ter izboljšujemo skupnost, v kateri smo aktivni. Zaradi prostovoljnega dela drugim lepšamo življenje, sami pa rastemo, saj nam delo za druge dviga samozavest, nas navdaja s ponosom in krepi našo nesebičnost. Več kot dajemo, srečnejši smo.

 

To šolsko leto praznujemo 40-letnico delovanja dijaškega doma na Ljubljanski cesti 21. Obeležili jo bomo z različnimi prireditvami in projekti, med drugim tudi s 40 mislimi za 40 let. Tedensko bomo objavili misel, ki nas bo nagovorila oz. se nam bo zdela najbolj primerna.