21.03.2020

Ker ljubim, trpim

Danes, ko smo zimi pomahali v slovo in pozdravili pomlad, ni samo prvi pomladni dan, ampak tudi dan, posvečen poeziji.

Na letošnji 21. marec smo se v dijaškem domu začeli pripravljati že na začetku meseca. Ob dnevu poezije smo želeli razstaviti pesmi dijakov, ki so v preteklosti bivali v našem domu. Tako bi obeležili svetovni dan poezije, spomnili bi pa tudi na 40 let našega dijaka. Že med pripravami na praznovanje štiridesetletnice smo brskali po starejših glasilih (najstarejše glasilo, ki smo ga našli v arhivu, je iz leta 1989), marca pa smo glasila z zanimanjem prebirali natančneje.

V Dijaških iskricah so objavljena razmišljanja dijakov, zabeležen je utrip življenja v domu, kar nekaj je intervjujev z znanimi Slovenci, ki so jih dijaki gostili v domu, a med vsemi prispevki prevladujejo pesmi.

Pesmi tematizirajo prijateljstvo, najstništvo, odraščanje, nekatere hudomušno opisujejo zelo težko življenje v domu, nekaj je posvečenih morali in vrednotam, večina pa je ljubezenskih. Ljubezen je v teh pesmih največkrat trpeča, neuslišana in nesrečna. Na prste ene roke smo prešteli pesmi, ki imajo happy end. Avtorji pesmi so tako dekleta kot fantje, a večina jih je svoje pesmi objavila pod psevdonimom. Skoraj vse pesmi so napisane z računalnikom, našli smo pa tudi nekaj napisanih z roko. Ustvarjalci glasil so se še posebej potrudili, saj so večino pesmi okrasili z likovnimi podobami.

Ker glede na število ljubezenske pesmi res izstopajo, nismo imeli težav pri izbiri teme razstave. Do sredine marca smo izbrane pesmi preslikali, nadaljnje delo pa nam je prekrižala epidemija. Kljub temu bomo nekaj verzov na ogled postavili. Vabimo vas, da si v naslednjih dneh na našem FB (https://www.facebook.com/Dija%C5%A1ki-in-%C5%A1tudentski-dom-Celje-102988264661161/) ogledate digitalno razstavo pesmi, ki smo jo poimenovali Ker ljubim, trpim.

 

Uživajte v branju!